Locaties

Verhuisd naar Bernadettestraat 4a

De activiteiten van de CCFZ vonden steeds plaats in de wijkcentra 't Fort aan het Lourdesplein 1 en De Olifant in de Bernadettestraat 2, maar wij zijn nu verhuisd naar SVW Ontmoetingscentrum het Fort aan de Bernadettestraat 4a. Dat is dus slechts enkele meters van onze oude locaties, naast Fort Smakelijk.

Alleen de robot-workshop vindt elders plaats. Informatie kan worden verkregen tijdens de maandbijeenkomsten. De workshop is telefonisch bereikbaar onder nummer 0164-246393.
Sponsors

Rabo Markiezaat

logo Voti


Print Style logo